Voorzieningen

algemeen
Het aantal voorzieningen in Elsloo is beperkt.  De dorpsbewoners ervaren dat niet als een gemis, maar zien dat als de consequentie van het wonen in een klein dorp.


onderwijs en opvang
Elsloo heeft een eigen openbare basisschool: de meester K.J. Dijkstraschool. Het is een kleine dorpsschool met per 1 oktober 2019 (officiële teldatum) 61 leerlingen.  De leerlingen komen niet alleen uit Elsloo maar ook uit een aantal plaatsen in de regio. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 wordt er lesgegeven volgens het continurooster. Dit betekent schooltijden van 8.30 uur tot 14.00 uur. Ook de peuters van “Pippeloentje” hebben een ruimte binnen de school. Het schoolgebouw is gebouwd in 1964. De school heeft een eigen gymlokaal waar de groepen 1 t/m 8 gebruik van maken.

De naam van de school is ontleend aan de achternaam van meester Kornelis Dijkstra die van 1887 tot 1923 niet alleen hoofd van de school, maar ook op allerlei andere gebieden een groot stimulator in het dorp was. Vooral de ontwikkelingen van het agrarische platteland en de zuivel hadden zijn grote belangstelling. Op 1 januari 1975 werd de toenmalige lagere school tijdens de “Vesuviusnacht” door zijn kleinzoon, pater Dijkstra uit Brazilië, omgedoopt tot de Meester K.J. Dijkstraschool.

Kijk voor meer info op de eigen website van de meester K.J. Dijkstraschool

dijkstraschool_zomer_2019.jpg - 97.66 kB
Speelplaats van de Dijkstraschool (zomer 2019)

medische voorzieningen
De inwoners van Elsloo zijn voor medische zorg bijna volledig aangewezen op voorzieningen buiten het dorp. De dichtstbijzijnde huisarts heeft zijn praktijk in Makkinga op vijf kilometer van Elsloo. Voor zaken als thuiszorg, kraamhulp en fysiotherapie wordt over het algemeen gebruikt gemaakt van de in 10 kilometer van Elsloo gelegen plaatsen Noordwolde en Oosterwolde aangeboden dienstverlening.  De dichtstbijzijnde ziekenhuizen staan in Drachten en Heerenveen (20 km). Naast de ingang van 't Anker hangt een hartdefibrilator, die door vrijwilligers in het dorp wordt beheerd. Elsloo heeft geen zelfstandige EHBO vereniging. Op het samenwerkingsverband H.E.M.D.  (Haule, Elsloo, Makkinga, Donkerbroek) kan een beroep worden gedaan om EHBO ondersteuning bij verenigingsactiviteiten in het dorp.  

winkelverzoorzieningen
Het aantal winkels beperkt zich tot een fietsenmaker, een kapsalon, een dieren- tuin- en hobbywinkel, twee boerderijwinkels en een horecavoorziening. De winkels die deze website sponsoren staan op de pagina bedrijfsinfo van deze website met een link naar het betreffende bedrijf. Voor de dagelijkse levensbehoeften rijden de meeste inwoners naar Oosterwolde of Noordwolde. Er rijdt twee keer per week een mobiele winkel door het dorp. 

hulzinga tweewielers.jpg - 20.10 KB
Hulzinga tweewielers aan de Hoofdweg. Voor verkoop en verhuur !

dorpshuis 't Anker 
't Anker neemt voor de leefbaarheid van het dorp Elsloo een belangrijke plaats in. 't Anker is niet alleen eetcafé maar ook dorpshuis. Het pand waarin 't Anker is gevestigd, is eigendom van de SVAE, de Stichting Verenigings Accommodatie Elsloo. Het bestuur van de SVAE bestaat uit een aantal dorpsvertegenwoordigers, die daarin de verenigingen vertegenwoordigen waar zij zelf ook lid van zijn. Verder is de SVAE eigenaar van nog enkele andere accommodaties in het dorp zoals 't Elzenstekkien en 't Elser Praothuus, een ruimte die voor vergaderingen en andere activiteiten kan worden gebruikt als er in 't Anker geen plaats is. De SVAE onderhoudt de accommodaties en verhuurt ze aan verenigingen. 't Anker zelf reserveert u rechtstreeks bij de pachter. Voor informatie over een van de andere accommodaties neemt u contact op met de secretaris van de SVAE. 

maandblad 't Else Blattien 
't Else Blattien is het dorpsblad van Elsloo. Het verschijnt op de eerste maandag van iedere maand (behalve in juli). Kopy moet voor de 24 ste van de maand bij de redactie binnen zijn. 't Else Blattien verschijnt in een oplage van 350 stuks en bestaat inmiddels meer dan 50 jaar.   
    

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10