Verenigingen

Elsloo heeft een uitgebreid verenigingsleven. Tot het verenigingsleven rekenen we ook activiteiten die door groepen dorpsbewoners worden georganiseerd zonder dat daar speciaal een vereniging voor is opgericht.  Via het menu-item verenigingsinfo in het topmenu van deze bladzijde komt u bij de contactgegevens van verenigingen.   
vereniging logo.jpg - 25.58 KB
Elsloo: een uitgebreid verenigingsleven

De bekendste verenigingen zijn:
 
Voetbalvereniging Trinitas.
Voetbalvereniging Trinitas is opgericht op 1 juli 2012 en ontstond door een fusie van de voetbalverenigingen O.Z.C. uit Elsloo en v.v. Boijl.  O.Z.C.(Odis Zorgvlied Combinatie)  was zelf al een fusieclub die in 1993 ontstond uit een fusie van v.v. Zorgvlied en v.v. ODIS uit Elsloo. De terugloop in het aantal leden waar zowel v.v. O.Z.C. als v.v. Boijl de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad, maakte een fusie noodzakelijk. Door de fusie is voetbal in de regio de komende jaren gewaarborgd. De clubnaam Trinitas werd via een prijsvraag gekozen.  De naam Trinitas, die "drie eenheid" betekent verwijst  naar  de drie clubs die aan de basis van de nieuwe club stonden. Trinitas heeft 5 senioren teams en een jeugdafdeling. De jeugd uit de dorpen speelde de afgelopen jaren al samen onder de naam BOZO.  M.i.v. van seizoen 2012 - 2013 is BOZO opgeheven en spelen alle jeugdelftallen in de blauw zwarte clubkleuren van Trinitas. De senioren spelen hun wedstrijden op zondag. De jeugd speelt zaterdag.

 

ODIS
ODIS is een zogenaamde omni vereniging en heeft een korfbalafdeling, een gymnastiekafdeling en sinds 15 november 2012 ook een tennisafdeling. De naam ODIS staat voor "Ons Doel Is Samenwerking".
odis logo nieuw.jpg - 24.63 KB
omni vereniging ODIS

ODIS korfbal.
Odis korfbal werd op 28 mei 1941 opgericht en heette toen nog E.K.C.  De vereniging bestaat in 2016 dus vijfenzeventig jaar. De korfbalvereniging speelt in de zomermaanden haar thuiswedstrijden op sportpark Elzenhagen. Voor de thuiswedstrijden tijdens de zaalcompetitie in de wintermaanden wijken de korfballers van ODIS uit naar de sporhal van Oosterwolde. ODIS speelt zijn wedstrijden op zaterdag. De clubkleuren zijn oranje en zwart. Enkele keren per jaar verzorgt ODIS korfbal een snertactie waarbij huis aan huis erwtensoep wordt verkocht.
odis jeugdteam.jpg - 1.03 MB
ODIS E1 voorjaar 2014

ODIS gym
ODIS gym is de kleinste van de drie afdelingen van ODIS. Ooit had ODIS gym een sportfit groep, maar die is enkele jaren geleden wegens een gebrek aan leden opgeheven.  ODIS gym heeft op dit moment alleen nog maar een kleine, maar wel actieve kleuter-/jeugdafdeling.  De gymlessen worden gegeven in de gymzaal van de Meester K.F. Dijkstraschool. Bij de gymlessen ligt de nadruk op de turnsport zelf, waarbij gebruik wordt gemaakt van de in de gymzaal aanwezige turntoestellen.
odis gym mat.jpg - 117.35 KB
Jeugdige Odis-talenten trainen in de gymzaal

ODIS tennis
Odis tennis is opgericht in 2012 en speelt m.i.v. 2013 recreatief tennis op de in één jaar aangelegde tennisbaan op Sportpark Elzenhagen. Met de aanleg van de baan ging een al jaren in het dorp levende wens in vervulling. De club heeft begin 2013 meer dan 50 leden. Informatie over ODIS Tennis vindt u op de eigen website van de club. Klik daarvoor op: ODIS tennis.
tennisbaan elsloo.jpg - 104.98 KB
Tennisbaan Elsloo in 2012 aangelegd

Touwtrekvereniging de Heidewippers
Touwtrekvereniging de Heidewippers is een kleine en bij de Touw Trek Organisatie Drenthe aangesloten vereniging. De vereniging (de oorsprong van de naam is niet bekend !) draait al jaren in de door de TTOD georganiseerde competitie mee en gebruikt  voor haar activiteiten een oefenhoek op het sportpark Elzenhagen. 
  
IJsclub de Oefening
IJsclub "De Oefening" werd in 1887 opgericht en beschikt over een eigen ijsbaan van ongeveer 3 ha. die ligt in natuurgebied "de Stobbepoel" vlak buiten het dorp bij buurtschap Tronde. Vanwege haar bijzondere ligging wordt de ijsbaan ook wel  'het kleine Alma Ata' genoemd.  Op het terrein van de ijsbaan staat een paaltjasker die sinds 1978 eigendom is van Stichting De Fryske Mole. Op zoek naar de ijsbaan van Elsloo?  Volg de borden Tjasker!  Jaarlijks organiseert Ijsclub de Oefening een dorpsfietstocht en de kerstkuier op Eerste Kerstdag.
ijsclub de oefening 1.jpg - 118.29 KB
De mooiste ijsbaan van de gemeente. ? 

 

Koersbalvereniging Elsloo
Koersbal vereniging Elsloo is een van de kleinere clubs en speelt onder het motto 'meer bewegen voor ouderen'  haar wedstrijden.  Dat gebeurt wekelijks in de grote zaal van 't Anker. De spelregels zijn eenvoudig. Koersbal kan beoefend worden door jong en oud en biedt ook mensen met een handicap de mogelijkheid actief mee te doen.  

Muziekvereniging Concordia

Muziekvereniging Concordia werd op 1 augustus 1921 opgericht. De vereniging heeft 45 leden in de leeftijd van 9 tot 80 jaar. Het A-orkest komt uit in de vijfde divisie. Via de jeugdafdeling worden jonge beginnende muzikanten op het grote werk voorbereid. Jaarlijks organiseert de vereniging een oliebollenaktie. Voor minimaal 5,- per jaar kunt u donateur worden.  De vereniging bestaat in 2021 100 jaar.

 

Zangvereniging Elser Smart
Na de opheffing van zangvereniging Zanglust in april 2012 is Zangvereniging Elser Smart de enige zangvereniging in Elsloo. De vereniging heeft ongeveer 20 leden en heeft zich gespecialiseerd in het smartlappengenre. Elser Smart wordt regelmatig voor optredens uitgenodigd. Zangvereniging Elser Smart heeft een eigen website. Klik daarvoor op: Elser Smart
elser smart de hoeve.JPG - 143.48 KB
Elser Smart in de Hoeve zomer 2017

 Toneelvereniging Elsloo
Toneelvereniging Elsloo verzorgt jaarlijks een optreden in 't Anker. Dat is meestal op de laatste zaterdag in november.  's Avonds wordt er opgetreden voor alle dorpsbewoners en 's middags alleen voor de ouderen. Op 26 november 2015 speelde toneelclub Elsloo Hotel 't Zwaonenest een blijspel in drie bedrijven van Hendrik van der A.
toneelclub elsloo.jpg - 64.94 KB
Hotel 't Zwaonenest een blijspel in drie bedrijven
van Hendrik van der A.

Volksdansvereniging Voor Ons Genoegen
Volksdansvereniging Voor Ons Genoegen is een volksdansvereniging voor jong en oud.  Er wordt gedanst op de traditionele volksdansmuziek, maar ook op moderne muziek. De vereniging verzorgt regelmatig optredens in verzorgingshuizen in de regio. 

De Ouderensoos Elsloo.
De ouderensoos, die in 1966 werd opgericht, heeft als doel het Welzijn van 55 plussers in Elsloo te bevorderen. Dat gebeurt o.a. via kofiemiddagen, gezamenlijke activiteiten met andere buurtsozen en het maken van dagreisjes. De leden van de soos komen een keer per maand bij elkaar. De data staan in de Elser Agenda in 't Else Blattien.
  
EHBO Vereniging HEMD. (Haule, Elsloo, Makkinga, Donkerbroek)
Elsloo heeft geen zelfstandige EHBO vereniging, maar werkt samen met nog drie andere dorpen in onze gemeente onder de naam H.E.M.D. (Haule, Elsloo, Makkinga en Donkerbroek). H.E.M.D. ontstond in 2004 uit een fusie van de EHBO vereniging Elsloo-Makkinga met EHBO vereniging Donkerbroek-Haule. H.E.M.D. heeft zo’n 40 leden en is bijvoorbeeld actief tijdens de Vlomarkt in Makkinga en tentfeesten in dorpen, maar ook bij allerlei sport toernooien, paardenevenementen, wandeltochten en openluchtvoorstellingen. U herkent EHBO’ers aan hun gele EHBO hesjes en reflecterende armbanden. H.E.M.D. organiseert ook EHBO cursussen voor nieuwe EHBO’ers en periodieke herhalingscursussen.

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10