Boekenkast plank 05


Van de gemeentelijke structuurvisie naar de jaarlijkse actiepuntenlijst van Plaatselijk Belang

1. Algemeen.
Aan het begin van ieder kalenderjaar stelt het bestuur van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde een actiepuntenlijst vast met onderwerpen die in de loop van het jaar aan de orde komen. Aan het eind van het jaar wordt die lijst geëvalueerd en ontstaat een nieuwe lijst voor het volgende jaar. De belangrijkste documenten die bij de samenstelling van de actiepuntenlijst worden gebruikt zijn:


 Nr.  Omschrijving website
gemeente
 1.  Structuurvisie 2010-2020-2030  'De grenzeloze toekomst' 
 (website gemeente)
logo ooststellingwerf.jpg - 15.97 KB
 2.  Regio agenda 'Tussen Tjonger en Lende'  juni 2013  pdf
 3.  De dorpsvisie Elsloo 'Ni'je paeden Else'  2011-2020 pdf

Andere bronnen voor het samenstellen van de jaarlijkse actiepuntenlijst zijn: contacten met de eigen leden (o.a. tijdens bij Plaatselijk Belang op de koffie), de diverse overlegvormen (Raadsvergaderingen, OPO, regio overleg, ambtelijke overleggen) en publicaties in kranten, weekbladen en op websites.  

2. De jaarlijkse actiepuntenlijst van het lopende jaar en de evaluatie van voorgaande jaren. 
In onderstaande tabel staan de evaluaties van de actiepuntenlijsten uit de dorpsagenda van de afgelopen jaren en de actiepuntenlijst van het lopende jaar. Tijdens de ALV worden de evaluatie van de actiepuntenlijst van het vorig jaar en de actiepunten lijst van het lopende jaar toegelicht.  


 Nr.  Omschrijving pdf
1.  Evaluatie dorpsagenda 2015 pdf
2.  Evaluatie dorpsagenda 2016 pdf
3.  Evaluatie dorpsagenda 2017 pdf
4.  Evaluatie dorpsagenda 2018 pdf
5.  Evaluatie dorpsagenda 2019 pdf
6.  Evaluatie dorpsagenda 2020 pdf
7.  Actiepuntenlijst dorpsagenda 2021  


pdf 

 

 

 

     

    Nrfiles/100_jaar_zuivelindustie_in_Oosterwolde.pdf

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10