Boekenkast plank 05


Van structuurvisie naar jaarlijkse dorpsagenda en evaluatie

Structuurvisie Gemeente Ooststellingwerf
Op 15 september 2009 stelde de Gemeenteraad van Ooststellingwerf de Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf de Grenzeloze toekomst vast.  De Structuurvisie staat in zijn geheel op de eigen website van de Gemeente Ooststellingwerf. Klik op het logo van de Gemeente voor de documenten.


 Nr.  Omschrijving website
gemeente
 1.  Structuurvisie 2010-2020-2030  'De grenzeloze toekomst'
 (website gemeente)
logo ooststellingwerf.jpg - 15.97 KB

Regiovisie en Regio-agenda
In de Structuurvisie van 2009 is de Gemeente opgedeeld in 4 regio's.  Elsloo is samen met de dorpen Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke en Nijeberkoop ingedeeld in de regio 'Tussen Tjonger en Lende', ook wel regio 'de MOLEN' genoemd naar de beginletters van de 5 dorpen. De regio-agenda is geschreven n.a.v. de gemeentelijke structuurvisie.


 Nr.  Omschrijving pdf
 1.  Regio agenda  'Tussen Tjonger en Lende'  juni 2013  pdf

Dorpsvisie en Dorpsagenda Elsloo 2011-2019
I
n 2011 stelden de leden van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde de dorpsvisie Ni'je paeden Else vast.  Aan de hand daarvan is de dorpsagenda 2011 - 2020 tot stand gekomen. De dorpsvisie en de dorpsagenda zijn geschreven n.a.v. de gemeentelijke structuurvisie en de regio agenda.


 Nr.  Omschrijving pdf
1.  Dorspsvisie Elsloo: Ni'je paeden Else 2011-2020 (2011) pdf
2.  Dorpsagenda Elsloo en Tronde 2011-2020 (2011) pdf

De jaarlijkse dorpsagenda's en evaluaties van Plaatselijk Belang. 
Aan het begin van ieder kalenderjaar kiest het bestuur van Plaatselijk Belang een aantal speerpunten uit de dorpsagenda om aan te werken en evalueert de speerpunten van het vorige jaar. Tijdens de ALV worden de vastgestelde speerpunten en de evaluatie toegelicht. De jaarlijkse dorpsagenda is in feite dus een uitvloeisel van de Gemeentelijke Structuurvisie, de regio-agenda en tot slot de Dorpsvisie en Dorpsagenda Elsloo 2011-2020.  


 Nr.  Omschrijving pdf
1.  Evaluatie van de dorps-jaaragenda van Plaatselijk Belang 2015 pdf
2.  Evaluatie van de dorps-jaaragenda van Plaatselijk Belang 2016 pdf
3.  Evaluatie van de dorps-jaaragenda van Plaatselijk Belang 2017 pdf
4.  Dorps-jaaragenda van Plaatselijk Belang 2018 pdf


pdf 

 

 

 

     

    Nrfiles/100_jaar_zuivelindustie_in_Oosterwolde.pdf

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13