Boekenkast plank 04


 

   ALGEMENE LEDENVERGADERING 6 MAART 2019  

Nr.

 Omschrijving

pdf

1.0  Opening/agenda pdf
     
2.0  Vaststelling agenda  
     
3.0  Verenigingszaken  
3.1  Notulen algemene ledenvergadering 7 maart 2018 pdf
3.2  Notulen extra ledenvergadering 4 april 2018 pdf
3.3  Jaarverslag secretaris 2018 pdf
3.4.1  Financieel jaaroverzicht 2018 pdf
3.4.2  Begroting 2019 pdf
3.5  Bestuur mutaties  
3.6  Aanpassing Huishoudelijk Reglement per 6 maart 2019 pdf
3.7.1  Dorpsagenda: actiepuntenlijst 2018 evaluatie  pdf
3.7.2  Dorpsagenda: actiepuntenlijst 2019 pdf
     
4.0  Commissies  
4.1  Verslag kascommissie inz. controles over 2018  
4.2  Benoeming kascommissie t.b.v. controle over 2019  
4.3  Jaaroverzicht/toelichting Feestcommissie 2018  
4.4  Jaaroverzicht/toelichting Archiefcommissie 2018  
4.5  Jaaroverzicht/toelichting Commissie 't Else Blattien 2018  
     
5.0  Rondvraag  
     
6.0  Sluiting  


  


pdf 

 

 

 

     

    Nrfiles/jaarverslag_secretaris_2014.pdf

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13