Boekenkast plank 03


Infrastructuur

Nieuwbouwproject Kloosterweg

Nr.  Omschrijving  pdf
1.  Nota inspraak en vooroverleg inz. voorontwerp bestemmingsplan  
 Kloosterweg-Hoofdweg
pdf
2.  Ontwerp bestemmingsplan woningbouw Kloosterweg/Hoofdweg pdf
3.  Regels bij ontwerp bestemmingsplan Kloosterweg/Hoofdweg pdf
4.  Verbeelding bij ontwerp bestemmingsplan Kloosterweg/Hoofdweg pdf
5.  Uitspraak afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 9 april 2014 inz.
 bestemmingsplan  Kloosterweg.
pdf
6.  Verkoopbrochure kavels Kloosterheerd Elsloo (juli 2014) pdf
     


Glasvezelkabel in Elsloo
Nr.  Omschrijving pdf
1.  Persbericht Kabelnoord juli 2018 planning witte gebieden pdf
2.  Brief DFMopGlas inz. glasvezelkabel grijze gebieden nov. 2018 pdf
3.  Intentieovereenkomst Coöperatie DFM op Glas U.A. pdf
4.  herinneringsbrief witte lokaties december 2018 pdf

Verkeer
Nr.  Omschrijving  pdf
1.  Schetsplan dorpscentrum  jan. 2016 pdf
     

pdf 

 

 

 

     

    Nrfiles/100_jaar_zuivelindustie_in_Oosterwolde.pdf

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13