kerkenvisie gemeente ooststellingwerf

klokkenstoel klok.jpg - 494.34 kB
woensdag 30 januari 2019
De Gemeente Ooststellingwerf is door de RCE (Rijksdienst voor Cultuur en Erfgoed) uitgekozen om mee te denken over het opstellen van een Gemeentelijke Kerkenvisie. Het doel van zo’n Gemeentelijke Kerkenvisie is het bijdragen aan het behoud van het religieuze erfgoed.
 
Tijdens een info avond in het Gemeentehuis, waar ook de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Elsloo voor is uitgenodigd, zal de heer Jasper van Deurzen namens de RCE een presentatie verzorgen over het opstellen van een kerkenvisie en toelichten welke voordelen en kansen zo’n kerkenvisie kan opleveren.

De bijeenkomst Kerkenvisie in het Gemeentehuis komt twee dagen nadat de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Elsloo een zgn. gemeenteavond met haar doopleden en lidmaten over haar eigen toekomst als zelfstandige kerkelijke gemeente organiseerde.

De Hervormde Gemeente Elsloo heeft maar een beperkt aantal, vooral oudere leden en de kerkenraad is al jaren onderbezet. Tijdens de bijeenkomst met de leden bleek niemand beschikbaar om die vacatures in te vullen. Het voortbestaan als zelfstandige kerkelijke gemeente wordt daarmee problematisch.

Naar aanleiding van het overleg met de leden gaat de Kerkenraad de komende tijd op zoek naar mogelijkheden om niet alleen de pastorale zorg in de toekomst te garanderen, maar ook naar mogelijkheden om het unieke kerkgebouw en de klokkenstoel voor het dorp Elsloo te behouden. Ook voor het behoud en beheer van de achter de kerk gelegen begraafplaats zal daarbij naar een oplossing moeten worden gezocht.

Wellicht dat een duidelijke Gemeentelijke Kerkvisie een bijdrage kan leveren aan het behoud van kerk, klokkenstoel en begraafplaats voor het dorp Elsloo.
kerk.jpg - 644.59 kB
Woensdag 30 januari: overleg over een Gemeentelijke Kerkenvisie

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13