glasvezelkabel in Elsloo 5

glasvezelkabelhaspel.jpeg - 9.63 KB
zaterdag 24 november 2018
In november is Kabelnoord onder bewoners van de zogenaamde ‘witte’ gebieden in onze Gemeente begonnen met het peilen van de interesse voor glasvezel. Met financiële steun van de provincie Friesland kan Kabelnoord de witte gebieden binnen een half jaar na een sucsesvolle vraagbundeling voor een aantrekkelijke prijs van glasvezel voorzien. Dat is een mooi vooruitzicht. Maar die glasvezel komt er niet zomaar! Er moet nog wel wat gebeuren!
 
Kabelnoord verzorgde 5 opvallend goed bezochte avonden op diverse plaatsen in onze Gemeente.
Van de 1.690 witte adressen heeft zich inmiddels 20% aangemeld. Bij de peiling op 22 november scoorde Elsloo zelfs al bijna 30%. Dat percentage moet voor 24 december stijgen tot 60% of meer en wordt wekelijks gepubliceerd op de website van Kabelnoord. Als het niet lukt het percentage te halen gaat glasvezelkabel voor de witte adressen in onze Gemeente niet door.
 
Maar ook voor DFMopGlas, dat in de slipstream van Kabelnoord de grijze gebieden van glasvezelkabel wil voorzien, houdt het verhaal dan op. Geen wit, dan ook geen grijs. DFMopGlas zal namelijk gebruik maken van het graafwerk voor de witte kabels. Om tegelijk met Kabelnoord te kunnen starten, kan DFMopGlas niet eerst wachten op het resultaat van de vraagbundeling in de witte gebieden. De voorbereidingen zijn dus al begonnen.
 
Onze Gemeente beschikt over ongeveer 13.000 internet aansluitingen
Daarvan zijn er ruim 11.000 grijs. Net als de meeste dorpen is Elsloo overwegend grijs. Op grijze adressen is naast KPN ook Ziggo beschikbaar. Beiden zijn niet toekomstbestendig. Glasvezel is dat wel.
 
De behoefte aan internet voorzieningen stijgt snel. Niemand kan inschatten hoe snel dat gaat en hoelang de bestaande voorzieningen als goed worden ervaren.
Met glasvezelkabel heeft u het probleem van slecht en traag internet in ieder geval niet. Op korte termijn niet. Maar ook op lange termijn niet. 
 
Inwoners van Elsloo in de grijze gebieden hebben vorige week allemaal informatie ontvangen van DFM op Glas.
Op donderdagavond 29 november organiseert DFM op Glas een info avond over glasvezelkabel in de grijze gebieden. Namens DFM op Glas praten Jaap de Vries en Anja Rombout u bij. Dat is belangrijk. U moet ten slotte zelf een keuze maken en niemand is verplicht om mee te doen. U ook niet!
 

De glasvezelkabel info avond begint donderdag 29 november om 20.00 uur in ’t Anker.
dfm op glas.jpg - 10.12 KB

Kabelnoord voor wit, DFM op Glas voor grijs  

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13